Upotrebljivost

Infracrveno (IC) zračenje dio je elektromagnetskog (EM) spektra i počinje ispod vidljivog dijela spektra, a proteže se do preko 200 µm, kada IC zračenje prelazi u mikrovalno područje koje je gornji nivo radio valova. Za praktičnu primjenu u termografiji IC spektar je prihvatljiv u području 2µm do 13 µm.

Za vrijednosti ispod 2µm, pa do gornje granice oku vidljivog područja, kažemo da ulaze u “blisko infracrveno područje” (NIR – near infrared), područje u kojem postoje posebni NIR IC uređaji i koriste se za medicinsku i farmaceutsku dijagnostiku, dijagnostiku hrane i agrokemijsku kontrolu kvalitete, te pri istraživanju izgaranja. Slika ispod prikazuje primjenu spektra elektromagnetskih valova sa naglaskom na nama korisno područje za infracrvena mjerenja (IR).

ir_valovi

Foto: odrzavanje.unze.ba/zbornici/2010/047-O10-056.pdf

Kada bi govorili o stupnju informacija koje nam ono daje i donosi, onda bi jednostavno mogli kazati da se tu nalazi izuzetno velik broj korisnih podataka, ali našim očima nedostupnih.