Zbrinjavanje IR lampi

Prema nedavno promjenjenim WEEE propisima, više nije dopušteno ostavljanje IR lampi na odlagalištima već se zbrinjavanje vrši na određenim lokacijama za odlaganje tvari koje sadrže živu.

AlbatrosAdria nudi svojim korisnicima popis lokacija i sugestije gdje se i kako rješiti starih, rabljenih IR svjetiljki. Svjetiljke je moguće u potpunosti reciklirati, uključujući i povrat žive za ponovnu uporabu.

Pravilno zbrinjavanje

Otpadne “profesionalne” svjetiljke kupljene prije ožujka 2006. za upotrebu u administraciji, industriji ili trgovini moraju odlagati sami potrošači.

Svjetiljke za profesionalnu upotrebu kupljene nakon ožujka 2006. obuhvaćene su zakonom kao “nova otpadna oprema” te su označene simbolom koji prikazuje prekrižen koš za smeće. Njih:

  • mogu zbrinjavati  sami potrošači iz privatnog ili javnog sektora; to je financijski privlačna opcija ako se uzmu u obzir trenutne cijene otpadnog/starog željeza ili
  • ih se može besplatno vratiti specijaliziranim poduzećima koja se bave zbrinjavanjem otpada. Takva poduzeća prikupljaju otpad i za njemačke proizvođače svjetiljaka. Jedno takvo poduzeće je i Iseroh.