IR lampe s nano-reflektorima

Revolution Slider Error: Slider with alias ir-nano not found.
Maybe you mean: 'proba' or 'naslovna'

Za razliku od konvencionalnih reflektora, novi nano-reflektor nije izrađen od zlata ili metalnih oksida, nego netransparentnog kvarcnog stakla. Kvarcno staklo je izuzetno otporno na toplinu, kiseline, alkalne otpine i druge korozijske tvari.

Zlatni premaz na infracrvenim lampama reflektira zračenje vrlo dobro – snaga zračenja na proizvod je gotovo udvostručena. Mjerenja pokazuju da refleksivnost netransparentnog kvarcnog materijala je oko 60% do 70%. To je manje od zlatnog, no usporediv je s visokim sjajem poliranog aluminijskog reflektora.

Međutim, aluminijski reflektor će izgubiti svoju refleksiju postupno kao oblik aluminijevog oksida na površini, dok se kod kvarcnog stakla ne događa oksidacija.

Infracrvena lampa s nano-reflektorima se kontinuirano razvija. Novi razvoj uključuje emitere koji mogu biti u obliku kontura (uzorka) proizvoda. Na taj način, toplina vodi izravno do rubova idealnih za bušenjei i zavarivanje trodimenzionalnih plastičnih proizvoda.